Jumat, 23 Agustus 2013

SUMUJUD ka GUSTI Siti Fatimah

Gusti,...
Ingkeun ieu kalbu sina ngalagu...
Ngawihkeun kangen ka Anjeun....
Tiap renghap sadami-sadami...
Diejah asma Anjeun hiji-hiji...

Ya Rohman,...
Ya Rohim...
Ya Basyir...
Ya Hakim...
Ya Wahid,...
Ya Majid...
Ya Syahid,...
Ya Rosyid

Dina Angin di Pucuk-pucuk daun...
Kakuping lirih galindeng dawuh...
Abdi tanggah neuteup pamenteu Ghaib...
Dina ramat cahaya burit...

Ya Qohhar...
Ya Jalil,...
Ya Karim...
Ya Zahir...
Ya Batin...
Ya Awwal,...
Ya Ahir....

Dina kangen abdi sumujud...
Jero angen abdi nyaluuh...
Bari ngedeng...
Bari diuk...
Biwir ngunyem...
Panon kucup...

Wilujeng Sonten ka sadayana...

Waktu Srangenge nyurug ka Leuwi
23 Agustus 2013

Tidak ada komentar:

Posting Komentar