Rabu, 10 Juli 2013

D O ' A Disusun Oleh Putri Nur Adinda

Alhamdulillahi rabbil 'alamiin.
Wasshalaatu wassalaamu 'ala rasulillahi ajma'in.
Ya Allah, dengan ridhaMu hamba berlindung dari kemarahanMu, dengan afiahMu
hamba berlindung dari siksaMu, hamba berlindung kepadaMu dengan tidak
menghitung pujian kepadaMu, sebagaimana yang Kau puji atas diriMu.
Ya Allah, ampunilah hamba, terimalah taubat hamba, sesungguhnya Engkau
Maha Pemberi taubat dan Maha Penyayang.
Maha Suci Allah, dan dengan memuji-Nya sebanyak bilangan ciptaan-Nya,
sepenuh ridho-Nya, keindahan 'Arsy-Nya dan seluas bilangan kalimat-Nya.
Ya Allah, bersihkanlah dari kesalahan hamba, sebagaimana kain putih yang
dibersihkan dari kotoran. Ya Rabb kami, cucilah hamba dari kesalahan
hamba dengan air, salju dan air yang dingin.

Ya Rabb kami, jauhkanlah antara diri hamba dan kesalahan hamba,
sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara tempat terbitnya matahari dan
tempat tenggelamnya.
Ya Rabb kami, berilah ampunan kepada hamba atas semua dosa hamba, yang
kecil dan yang besar, yang awal dan yang akhir, yang tersembunyi maupun
yang nyata.
Maha Suci engkau ya Allah, dengan memuji-Mu ampunilah dosa hamba.

Ya Allah ya Rabb kami,
berilah ampunan kepada hamba apa-apa yang telah hamba dahulukan
dan yang hamba akhirkan, apa-apa yang hamba tampakkan dan yang hamba
rahasiakan. Engkau lebih mengetahui segala sesuatu, Engkau yang
mendahulukan, Engkau yang mendahulukan dan Engkau yang mengakhirkan,
tiada Rabb selain Engkau.
Ya Allah ya Rabb kami,
hamba memohon rahmat dari sisi-Mu agar dapat membimbing
hati hamba, menghimpun urusan hamba, mengumpulkan (urusan) hamba yang
berceceran, mengembalikan yang terlepas dari hamba, mengangkat apa yang
ada pada hamba, membersihkan pekerjaan hamba, mengilhami pikiran hamba,
mengembalikan keramahan hamba, dan menjaga hamba dari segala yang buruk.

Ya Allah ya Rabb kami,
berilah hamba keimanan dan keyakinan yang tidak ada kekafiran
sesudahnya, berilah hamba rahmat, agar hamba dapat memperoleh kehormatan
di sisi-Mu di dunia dan akhirat.

Ya Allah ya Rabb kami,
hamba menyerahkan kepada-Mu segala kebutuhan hamba.
Apabila jalan pikiran hamba tidak tepat, amal hamba menjadi lemah dan hamba
sangat membutuhkan rahmat-Mu, maka hamba memohon kepada-Mu wahai Rabb
yang memenuhi segala urusan dan yang melapangkan dada, sebagaimana Engkau
menyelamatkan orang yang berada di lautan, maka selamatkanlah hamba
dari siksa api neraka, dari panggilan kebinasaan, dan dari siksa kubur.
Ya Allah, jalan pikiran hamba selalu tidak tepat, hingga masalah dan niat
hamba tidak sampai pada kebaikan. Engkau telah menjanjikan seseorang dari
makhluk-Mu suatu kebaikan, yang hanya Engkau-lah mampu memberi kebaikan
kepada-Nya. Sesungguhnya hamba sangat menyukai kebaikan pada-Mu dan hamba
memohon kepada-Mu dengan rahmat-Mu ya Rabbal 'alamin.

Ya Allah ya Rabb kami,
jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang memberi petunjuk dan
mendapat petunjuk, bukan orang-orang yang menyesatkan dan disesatkan,
damai dengan penolong-penolong-Mu, dan memerangi musuh-musuh-Mu. Dengan
kecintaan-Mu hamba mencintai orang-orang yang mencintai-Mu, dengan
permusuhan-Mu hamba akan memusuhi orang-orang yang melawan-Mu. Ya Allah,
hanya Engkau-lah yang mengabulkan doa ini dan hanya kepada-Mulah usaha
ini tersandarkan.
Ya Allah Rabb kami, bagiMulah segala puji, Engkau yang mengurusi
langit,bumi dan apa yang ada di dalamnya. BagiMulah segala puji. Engkau
cahaya langit dan bumi serta apa-apa yang ada di dalamnya. Bagi-Mulah
segala puji, engkau Maha hidup, janji-Mu benar, pertemuan dengan-Mu benar,
perkataan-Mu benar, surga benar, neraka benar, para nabi benar, Muhammad
SAW benar, hari kiamat (akan datang) benar. Ya Allah, kepada-Mu hamba
berserah diri, kepada-Mu hamba bertawakal, kepada-Mu hamba bersandar.
demi Engkau hamba berjuang dan kepada-Mu hamba berhukum. Berilah ampunan
kepada hamba apa-apa yang sudah lalu dan yang datang belakangan, apa-apa
yang hamba rahasiakan dan apa-apa yang hamba tampakkan. Sungguh Engkau
lebih tahu daripada hamba atas segala sesuatu. Engkau yang mendahulukan
dan Engkau yang mengakhirkan. Tiada Rabb selain Engkau.

Ya Rabb yang tidak ada Ilah selain Engkau, Maha suci Engkau Ya Allah,
dan dengan memuji-Mu hamba mohon ampunan atas dosa hamba, hamba memohon
rahmat-Mu. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada hamba, janganlah Engkau
gelincirkan hati hamba setelah Engkau beri hamba hidayah. Anugerahilah
hamba rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.

Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yashifuun wassalamu 'alal mursalin
walhamdu lillahi rabbil 'alamiin.


Putri Nur Adinda
Pontianak, 08 Juli 2013

Tidak ada komentar:

Posting Komentar